PENTHOUSE - QUẬN 5 - HCM
3 phòng ngủ3 phòng ngủPhong Cách - Modern Luxury
PENTHOUSE - PRECIA - QUẬN 2
3 phòng ngủ3 phòng ngủPhong Cách - Modern Luxury